Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
Cập nhật ngày 01/01/2022
 

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty  (Sau đây gọi tắt là “iSAMEN” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website https://isamen.vn.

 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, iSAMEN không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

 

iSAMEN không ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, iSAMEN sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

 

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website iSAMEN, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

 

1. Mục đích & phạm vi thu thập dữ liệu khách hàng

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website iSAMEN.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà iSAMEN cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Drmilk sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên iSAMEN.vn, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số đường link web (liên kết) bạn đã click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của iSAMEN.

 

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào https://iSAMEN.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

 

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

 

Website iSAMEN.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website iSAMEN.vn.
Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến website iSAMEN.vn.
Website iSAMEN.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan & ban ngành nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của iSAMEN.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0926.25.9999
Facebook: https://www.facebook.com/isamenvietnam
Địa chỉ: Số 10 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của website iSAMEN.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website iSAMEN.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của iSAMEN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án. Không có thông tin cá nhân nào của khách hàng bị tiết lộ cho bên thứ ba, tất cả đều là khách hàng ẩn danh.

 

Chúng tôi cam kết:

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, iSAMEN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của iSAMEN.

7. Thay đổi về chính sách

 

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của iSAMEN cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên.

 

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ được áp dụng tại iSAMEN, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có đường link trên website iSAMEN.vn.

 

8. Thông tin liên hệ

 

iSAMEN thường xuyên kiểm tra tính xác thực của thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp và luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách hàng về “Chính sách bảo mật” này cũng như những thông tin cá nhân mà khách hàng phát hiện đang sai sót hoặc đã được điều chỉnh bất thường.

Nếu bạn có những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật thông tin này hoặc thông tin cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: iSAMEN.vn

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng